Miesto: Ciližská Radvaň, časť Vrbina
Výkon: 999 kW
V prevádzke od: 12/2010
Vstupné suroviny: repné rezky, glycerín, trávna senáž, hnojovica ošípaných, maštaľný hnoj hovädzieho dobytka, kukuričná siláž. Odpadové teplo je využívané k vykurovaniu na farme.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Bioplynová stanica Vrbina (dodávka stavebnej časti) - foto2