PROFIL DIVÍZIE

Metrologické laboratórium poskytuje komplexné služby v oblasti kalibrácie a overovania určených meradiel. Na výkon kalibrácie bola laboratóriu udelená akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025:2017 s kalibračnou značkou K-085.

Na výkon overovania určených meradiel má metrologické laboratórium spoločnosti MENERT udelené Rozhodnutie o autorizácii vydané UNMS SR. Laboratórium vykonáva overovanie určených meradiel podľa § 25 zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov, a vyhlášky 161/2019 Z.z. ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Predmetom autorizácie je overovanie meračov tepla a ich členov, vodomerov na studenú a teplú vodu.

Metrologické služby vykonávajú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, ktorí sú držiteľmi príslušných certifikátov a osvedčení.

PROFIL DIVÍZIE
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia voda / PROFIL DIVÍZIE - foto

NAŠA PONUKA

Metrologické laboratórium spoločnosti MENERT má dve pracoviská:

Pracovisko Metrologického laboratória – areál Duslo Šaľa :

Kalibrácia meradiel

  • TEPLOTY - odporové snímače teploty a prevodníky teploty v rozsahu (-25 až 600)°C, termoelektrické snímače teploty v rozsahu (-25 až 1100)°C, elektronické, tlakové, bimetalové teplomery a elektronické spínače teploty a termostaty v rozsahu (-25 až 1100)°C
  • TLAKU - prevodníky tlaku a deformačné tlakomery v rozsahu (-0,1 až 60) MPa, číslicové (digitálne) tlakomery, spínače tlaku a manostaty
  • DĹŽKY - posuvné meradlá, mikrometrické meradlá, skúšobné sitá a iné dĺžkové meradlá
  • PRIETOKU -  prietokomery a vodomery na studenú a teplú vodu v rozsahu (0,003 až 200) m3/h, plavákové prietokomery


Overovanie meradiel

  • TEPLOTY – odporové snímače teploty na vodnú paru a kondenzát, odporové snímače teploty párované
  • TEPLA – kalorimetrické počítadlá elektronické na vodnú paru a kondenzát, na vodu. Kompaktné merače tepla
  • TLAKU – prevodníky tlaku k meračom tepla
  • PRIETOKU – vodomerov na studenú a teplú vodu, na odpadovú vodu a na prietokomery k meračom tepla v rozsahu (0,003 až 200) m3/h, DN15 až DN200


Pracovisko Metrologického laboratória – Stará Turá:

Kalibrácia meradiel

  • PRIETOKU – vodomerov na studenú vodu, prietokomerov v rozsahu (0,09 až 1200) m3/h, DN100 až DN400


Overovanie meradiel

  • PRIETOKU – vodomerov na studenú a odpadovú vodu, prietokomery k meračom tepla v rozsahu (0,09 až 1200) m3/h, DN100 až DN400
NAŠA PONUKA

REFERENCIE DIVÍZIE VODY

Všetky referencie