PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MENERT spol. s r.o. vznikla v roku 1991 v Šali. Jej vznik podmienili požiadavky trhu zefektívniť výrobu a distribúciu tepla na Slovensku. Na slovenskom a zahraničnom trhu úspešne pôsobíme 32 rokov a v súčasnosti poskytujeme klientom širokú škálu produktov a služieb.

Naším cieľom je uspokojiť komplexné požiadavky zákazníkov v oblastiach strojárstva, stavebníctva, automatizácie, merania a regulácie, metrológie a skúšobníctva. Vykonávame služby spojené s projektovaním a výstavbou energetických zdrojov a rozvodov tepla, zatepľovaním budov, meraním, reguláciou a údržbou energetických a chemických zariadení, ako aj iných technologických procesov. Naša spoločnosť prevádzkuje vlastné akreditované metrologické laboratórium, poskytujeme kalibráciu teplomerov, tlakomerov, prietokomerov a dĺžkových meradiel.

V rámci skupiny MENERT sa aktívne venujeme projektom v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

PROFIL SPOLOČNOSTI

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

 • Automatizácia, meranie a regulácia technologických procesov v priemysle
 • Technologické celky na kľúč
 • Strojárska a zámočnícka výroba
 • Inžinierska činnosť vo výstavbe a realizácia stavieb
 • Obnoviteľné zdroje energie na báze biomasy
 • Výstavba a rekonštrukcie centrálnych zdrojov tepla
 • Bioplynové stanice
 • Metrologické laboratórium
HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Miroslav Wöllner, MBA

Ing. Miroslav Wöllner, MBA

Generálny riaditeľ
JUDr. Miroslav Wöllner

JUDr. Miroslav Wöllner

Riaditeľ / Konateľ
Ing. Marta Wöllnerová

Ing. Marta Wöllnerová

Konateľka / Výkonná riaditeľka
Ing. Jaroslav Petík

Ing. Jaroslav Petík

Výkonný riaditeľ / Riaditeľ ekonomického úseku
Ing. Andrej Vrábel

Ing. Andrej Vrábel

Riaditeľ Divízie energetiky, technológií a montáží
Bohuš Vereš

Bohuš Vereš

Riaditeľ Divízie automatizácie, merania a regulácie
Ing. Daniel Gemeran

Ing. Daniel Gemeran

Riaditeľ Divízie Voda
Ing. Peter Szaksz

Ing. Peter Szaksz

Poverený riadením Divízie strojárstva

SKUPINA MENERT

MENERT - THERM, s.r.o.

MENERT - THERM, s.r.o.

Hlavnou činnosťou dcérskej spoločnosti MENERT-THERM, s.r.o. je produkcia a distribúcia tepla. Je jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá sa zaoberá výrobou tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energií (slama, drevná štiepka, kukuričná slama a pelety).

MENERT Biotech s.r.o.

MENERT Biotech s.r.o.

Spoločnosť realizuje obchody s environmentálnymi komoditami, zabezpečuje prípravu a dodávky palív na báze biomasy pre proces výroby tepla. Poskytuje komplexné riešenia nových trendov v oblasti biotechnológií.

AQWATT s.r.o.

AQWATT s.r.o.

Dcérska spoločnosť AQWATT s.r.o. vlastní fotovoltaickú elektráreň, zaoberá sa obchodom, poradenstvom a prieskumom trhu.

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SÝSTÉM

MENERT spol. s r. o. vznikla v roku 1991 v Šali. Naším cieľom je uspokojiť komplexné požiadavky zákazníkov v oblastiach strojárstva, stavebníctva, automatizácie, merania a regulácie, metrológie a skúšobníctva. V rámci skupiny MENERT sa aktívne venujeme projektom v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

Všetky certifikáty
Certifikáty

SME DRŽITEĽMI:

 • Oprávnenia na opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení
 • Oprávnenia na montáž predizolovaných potrubných systémov
 • Zváračských certifikátov
 • Registrácie na opravy a montáž určených meradiel
 • Osvedčenia o akreditácii metrologického laboratória
 • Osvedčenia na vykonávanie energetických auditov
 • Oprávnenia na inžiniersku činnosť v stavebníctve a vykonávanie stavebných prác
 • Osvedčenia na výrobu a distribúciu elektriny a riadenie prevádzky
 • Osvedčenia spôsobilosti v tepelnej energetike
Zoznam oprávnení
SME DRŽITEĽMI: