PROFIL DIVÍZIE

Poskytujeme komplexné služby prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú držiteľmi príslušných osvedčení. Zabezpečíme prevádzku zariadení rôznych svetových výrobcov podľa požiadaviek zákazníka.

Silnou stránkou divízie je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať a renovovať prístroje a zariadenia aj s problematickým zaobstarávaním náhradných dielov.

Ide najmä o elektrické a pneumatické regulačné prístroje, regulačné armatúry, vysielače tlaku, teploty, hladiny, bilančné merania kvapalín a plynov, dávkovacie a bilančné váhy, baliace linky, dodávka a montáž systémov kvality ovzdušia, výroba rozvádzačov a ďalšie.

 

O dlhodobo dosahovanej vysokej kvalite činnosti divízie svedčí aj rozhodnutie jedného z najväčších chemických podnikov Duslo, a. s. Šaľa zveriť jej komplexnú starostlivosť o zariadenia ASRTP. Dlhoročné praktické skúsenosti pracovníkov divízie, ich kvalifikačná úroveň a jej neustále zvyšovanie, dávajú záruku vysokej kvality vo všetkých oblastiach činnosti. Našimi zákazníkmi sú predovšetkým podniky chemického, potravinárskeho a papierenského priemyslu, odvetvie energetiky, ale aj komunálna sféra.

PROFIL DIVÍZIE
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto
 Divízia automatizácie, merania a regulácie / PROFIL DIVÍZIE - foto

NAŠA PONUKA SLUŽIEB

 • projekčná činnosť

 • riadenie technologických procesov

 • dodávka elektrických zariadení a rozvodov

 • decentralizovaný zber dát a vizualizácia procesov

 • optimalizácia procesov riadenia

 • dodávky, montáž, opravy a údržba zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP)

 • opravy a rekonštrukcie váh s automatickou aj neautomatickou činnosťou

 • kamerové monitorovacie systémy

 • elektrická požiarna signalizácia

 • montáž, demontáž, údržba, opravy a poradenstvo

 • metrologické činnosti

 • kalibrácia meracích zariadení

NAŠA PONUKA SLUŽIEB

REFERENCIE DIVÍZIE AUTOMATIZÁCIE, MERANIA A REGULÁCIE

Všetky referencie