MENERT prevádzkuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti MENERT-THERM tri kotolne na biomasu, ktoré využívajú ako zdroj energie drevnú štiepku, pelety a kukuričnú slamu. MENERT-THERM bol jednou z prvých slovenských firiem, ktorá začala využívať obnoviteľné zdroje v rámci výroby tepla.

S rekonštrukciou centrálnych zdrojov tepla a výstavbou technologických celkov máme dlhoročné skúsenosti. Držíme svetové prvenstvo v zrealizovanom obchode s emisnými kvótami skleníkových plynov v zmysle podmienok Kjótského protokolu (r. 2002).

NAŠE ČINNOSTI

 • bioplynové stanice s kogeneráciou
 • obnoviteľné zdroje energií s použitím slamy, drevnej štiepky, kukuričnej slamy, peliet
 • inštalácia solárnych fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie
 • slnečné kolektory, tepelné čerpadlá na výrobu tepelnej energie
 • dodávka a montáž predizolovaného potrubia
 • moderné vykurovanie hál
 • výstavba a rekonštrukcia kotolní s využitím obnoviteľných zdrojov energie
 • prestavba tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje
 • inštalácia komplexných technologických celkov
 • plynofikácia kotolní
 • čistiarne odpadových vôd – výroba bioplynu
 • komplexná poradenská činnosť
 • projektový manažment
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • záručný a pozáručný servis
NAŠE ČINNOSTI