Demontážne a montážne práce, čistenie zariadení, tlakové skúšky.

Odstávkové práce na výrobni MDI