Výroba, dodávka, montáž OK plošín – lávok na VD Gabčíkovo. Výroba olejových nádrží a pojazdov do javiskovej techniky pre LGAC Korea.