Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov – štvrť SNP – okruh K12, okruhy 5A, 5B

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Bysprav spol. s r.o. - foto2