Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v Galante. Demontáž existujúcich zariadení, dodávka a montáž odovzdávacej stanice tepla, strojno-technologické zapojenie.