Overenie meradiel (teplo – voda) v určených objektoch.