Chladenie hornej trubkovnice kotla E107 na KD3 – dodávka a montáž výrobného zariadenia, elektroinštalácie ohrevu, MaR.