Vybudovanie parnej plynovej kotolne s celkovým výkonom 28 t pary za hodinu pre Duslo, a.s. pracovisko Bratislava pre dodávku pary Istrochem reality, a.s. Bratislava. Výstavba ľahkej oceľovej konštrukcie s opláštením, dodávka a montáž parných kotlov, strojnotechnologického zariadenia, chemická úprava vody, zhotovenie energetických prípojok, vybudovanie komína.

Referencie - Divízia automatizácie, merania a regulácie / DUSLO, a.s. Šaľa - foto2