Obnova a racionalizácia rozvodov pary P3 na mostoch K, L – potrubné rozvody, nátery, izolácia, OK, demontáž a montáž potrubia a uloženie, PD.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Duslo, a.s. Šaľa - foto2