Intenzifikácia expedície kvapalných hnojív – dodávka a montáž oceľových konštrukcií a elektroinštalácií plus MaR vrátane projektu skutočného vyhotovenia.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Duslo, a.s. Šaľa - foto2