Spoločnosť Menert zabezpečuje pre spoločnosť Duslo a.s. Šaľa opravy a údržbu viacerých prevádzok a podieľa sa tiež na odstávkových prácach.

Pre spoločnosť Duslo boli realizované aj tieto práce:

  • rekonštrukcia MaR zariadení a prevodníkov na LAD a TN
  • rekonštrukcia 5 kusov dávkovacích váh na univerzálnej granulovacej linke
  • rekonštrukcia MaR zariadení a prevodníkov na univerzálnej granulovacej linke
  • riadenie monitoringu prítomnosti škodlivých látok v pracovnom prostredí
  • práce na odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti naprevádzke ČPAVOK 3
  • rekonštrukcia koľajových váh
  • opravy meracej a regulačnej techniky
  • modernizácia dávkovača surovín na výrobnej linke DUVILAX
  • oprava dávkovacej váhy síranu amónneho

Denná a zmenová údržba MaR

Denná údržba, zmenová údržba technických prostriedkov automatizácie, merania a regulácie a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ďalej AMR – ASRTP)

Oprava, servis zariadení MaR, podľa žiadaniek

Servis, opravy, kontroly a nastavenia MZ – ASRTP

Odstávkové práce na zariadeniach

Odstávkové práce v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa

Výmena káblov pre T6K a T7K – KD3

Generálna dodávka pre investičnú akciu č. 6124/O Zmena trasy napájania a výmena káblov TZK v KD3 (23-10)

Obnova poľnej inštrumentácie M+R na UGL

MA62_0133-Obn. prístr. M+R na UGL – mat. stredisko: 6212000

Rekonštrukcia 2 ks dávkovacích váh na UGL

MA62_0100-Rek. váž. syst. – WRC9111, WRC9033- stredisko: 6212000

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / DUSLO, a.s. Šaľa - foto2