MENERT spol. s r.o. zrealizoval odstávkové práce na Úseku výroby anorganiky a na Úseku výroby organiky, rekonštrukčné práce MaR zariadenia na sklade NH3, dodávku, montáž a nastavenie dávkovacej váhy na prevádzke LAD.