Vybudovanie oporného múru na stavbe silážnych žľabov v Malom Háji.