Montážne práce na stavbe „HTK Bad Homburg“ Výkon montážnych prác pre zhotovenie zdravotechniky, vykurovania, kanalizácie v objekte nemocnice.