Výmeny meradiel tepla na TÚV.

Výmena a overenie meradiel tepla.