Rekonštrukcia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci.