Rozšírenie kapacity systému dodávky ohrevu teplej vody. Stavebné úpravy, izolácie, dodávka montáž výmenníkov tepla, nátery.