Inteligentné meradlá

Cordonel® Statický priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…100


iPERL Statický elektromagnetický merač s remanentnou magnetickou technológiou


MeiStreamRF Priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40 … 300, PN16


MeiTwinRF Združený vodomer na pitnú vodu do 50 oC DN 50, DN 65, DN 80, DN 100


MeiStreamRF Plus Priemyselný vodomer s eRegistrom na studenú vodu v metrologickej triede C – DN 40…150 PN 16