Výroba kontajnerov na zrno vrátane povrchovej úpravy.

Dodávka kontajnerov na zrno, 230 ks