Volkswagen Slovakia – Modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd.