Administratívna budova a expedičný sklad, Topoľčianky – rekonštrukcia kotolne. Stavebné úpravy, elektro zapojenia, dodávka a montáž splyňovacích kotlov, vybudovanie biomasovej kotolne.