Merače tepla

AN130 Vodomer na horúcu vodu s teplotou od 5 °C do 130 °C, PN 16 a PN 25


MeiStream FS Prietokomerný člen merača tepla DN 50…100, 90 °C / PN 16


PolluCom® F Kompaktný bytový merač teplo/chlad


PolluFlow Ultrazvukový prietokomer


PolluStat Kompaktný merač tepla/chladu


PolluTherm Kalorimetrické poèítadlo pre merač tepla a kombinované systémy teplo/chlad