Rekonštrukcia kotolní Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM – vybudovanie novej plynovej kotolne K1, ktorá zabezpečuje vykurovanie školy a internátu a novej plynovej kotolne K2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične školy.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Mesto Dunajská Streda - foto2