Rekonštrukcia základnej umeleckej školy v Pezinku II. Etapa. Sanačné práce, rekonštrukcia povrchu klenieb – omietok, maliarske práce, obkladačské práce, rekonštrukcia sociálnych zariadení, pokládka nových podláh – parkety a dlažby, dodávka a montáž špeciálnych deliacich a presklených stien.