Modernizácia rozvodov tepla v Šali.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / MeT Šaľa, spol. s r. o. - foto2