Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v objektoch SPO Hlohovec a kasárne Sereď