Rekonštrukcia strechy a tepelná izolácia nízkoprahového denného centra obce Imeľ. Odstránenie pôvodného krytu zastrešenia, rekonštrukcia krovu, dodávka a montáž novej krytiny, zateplenie stropu podkrovia.