Zvýšenie energetickej účinnosti budovy š.č. 31 v obci – zemné práce, konštrukcie, izolácie, ÚK, rozvodné potrubie, maľby.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Obec Malá Mača - foto2