Výroba korieb vrátane skúšok zvarov ultrazvukom.

Dodávka korieb, 7 ks, konečný odberateľ ATLAS COPCO