Obnova predohrevu plynu RSP MAR

Obnova predohrevu plynu RSP – cena diela, podľa ZoD č. 73/VŘ/INV/2017

Vzduchotechnika v budove CHV1