Rekonštrukcia priestorov Puncového úradu Slovenskej republiky na Medenej ulici v Bratislave – výmena dverí, okien a rekonštrukcia podlahy a stropu, výmaľba