Výmena okien, dverí a zasklených stien, zateplenie obvodového plášťa. Rekonštrukcia fasády, obnova striech, oplotenia, športového ihriska, spevnených plôch, školskej kuchyne a chemickej učebne. Sadové úpravy.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého, Pezinok - foto2