Výmena strechy, okien a obnova fasády budovy obecného úradu.