Demontážne a montážne práce, čistenie zariadení, tlakové skúšky.

Odstávkové práce na VJ AD 5, Slovnaft a.s.