Stavebné práce, strojno-montážne práce, MaR, elektroinštalácia

HSE opatrenia vo VVZ – rekonštrukcia havarijnej jímky