Revízia, výmena armatúr, čerpadiel, ventilov, kogeneračných jednotiek, úprava fermentačných komôr, uzatváracích dverí a zrealizovanie nezávislého vykurovania.