Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / TEHO Košice - foto2