Nákup určených meračov tepla a meračov množstva pretečenej teplej a studenej vody za rok 2016.