Teplovodná prípojka pre bioplynovú stanicu, Moldava nad Bodvou. Zemné práce, výkopové práce, stavebné úpravy, zhotovenie potrubnej trasy medzi BPS a OST2 systémom z predizolovaných potrubí PIPECO s odbočkou v areáli kúpaliska, Ústredné vykurovanie – pretlaky pod komunikáciami a premostenia, elektroinštalácia, meranie a regulácia, oživenie systému , skúšky , zaškolenie obsluhy, sadové úpravy a komunikácie.