Konštrukcia a výroba špeciálneho mobilného izotermického kontajnera, ktorého vybavenie v prípade potreby nahradí navádzacie prístroje mimo prevádzky či v údržbe. Na miesto môže byť dopravený lietadlom, vlakom alebo kamiónom.

Výroba izotermických kontajnerov pre rôzne navigačné prístroje, ktoré sú používané k navádzaniu lietadiel na letiskách po celom svete.