Samoobslužná kontajnerová čerpacia stanica realizovaná v Trnave (areál bývalého závodu ZDROJ). Búracie práce, zemné práce, spevnené plochy, montáž prístrešku, inštalácia zásobníkova obslužnej bunky, informačný systém, sadové úpravy.