Stavebné úpravy bytového domu v Trnovci nad Váhom. Zateplenie strechy a fasády, výmena okien a úprava bleskozvodu.