Rekonštrukcia budovy úradu práce – architektúra, stavebná časť, búracie práce, vzduchotechnika, kúrenie, bleskozvod, elektroinštalácia, oceľové konštrukcie vestibulov.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / ÚPSVaR Nitra - foto2