Rekonštrukcia rozvodov tepla a TÚV v obci Plešivec – vstupy do kotolne, potrubné rozvody ÚK a TÚV – zemné práce, zakladanie, komunikácie, izolácie, montáž potrubí, tepelné izolácie, presun hmôt, ÚK.

Referencie - Divízia energetiky, technológií a montáží / Veolia Východné Slovensko s.r.o. - foto2