Výroba podpornej konštrukcie pre skladovú halu. Výroba a montáž podpornej konštrukcie pre parabolickú skladovú halu so sypkými materiálmi. Podoprením pôvodných betónových nosníkov pomocou oceľového plášťa sa zamedzilo ďalšiemu neželanému poklesu stavby a prípadnému zboreniu celej haly.