Výstavba nájomných bytových domov v obci Tešedíkovo, spolu 36 bytových jednotiek.